Algemene Voorwaarden

Algemeen

 • Design @Mokky is ingeschreven bij de KvK onder nummer 82532893 en is gevestigd te Gelselaar.
 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Design @Mokky zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Rechten van het ontwerp blijven van Design @Mokky.
 • Kleuren van de afbeeldingen  zijn digitale kleuren deze kunnen in werkelijkheid een lichte afwijking hebben.

Levering en retouren

 • Wij streven ernaar om je bestelling binnen 7 werk dagen te verzenden. Tenzij wij persoonlijk contact hebben genomen, of anders is aangegeven.
 • Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Design @Mokky te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven en het betaalde bedrag wordt teruggestort. Op maat gemaakte overeenkomsten / bestellingen  kunnen niet ontbonden of retour gedaan worden.
 • Design @Mokky behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Design @Mokky of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

Betalen en verzenden

 • Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief wettelijk vastgestelde omzetbelasting (BTW).
 • Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 • Bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat deze vooraf zijn voldaan. Betaling is mogelijk via iDeal.
 • Voor verzending brengt Design @Mokky (product verschillend) verzendkosten in rekening. 
 • Bij pakketpost ontvangt men een track & trace code.

Privacy

 • Indien u een bestelling plaatst bij Design @Mokky, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Design @Mokky. Design @Mokky houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden wel worden deze gegevens gebruikt bij de uitvoering van de bestelling van de klant.
 • Design @Mokky respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Garanties

 • Alle producten zijn op ambachtelijke wijze gemaakt met veel aandacht en zorg. Het kan zijn dat deze door het handwerk minimaal van elkaar verschillen. Gebruik de producten enkel zoals aangegeven in de webshop. Is er toch iets mis, neem dan even contact op.
 • Design @Mokky staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de garantie van het aan u geleverde artikel.
 • De garantietermijn van Design @Mokky komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.

Afbeeldingen en specificaties

 • Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website Design @Mokky gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Het auteursrecht van de foto's die op de website van Design @Mokky  staan, ligt bij. Monique Roesink. Er mogen dan ook geen foto's zonder toestemming van Monique Roesink van de website gehaald of gebruikt worden.
  Design @Mokky heeft het recht om foto's die gemaakt zijn van bestelde artikelen, te gebruiken voor eigen promotie. Dit kan zijn; plaatsing op de website, social media en/of drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
  Design @Mokky vraagt altijd toestemming aan de klant.

Overmacht

 • Design @Mokky is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Design @Mokky. Alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • Design @Mokky behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Design @Mokky gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Communicatie

 • Design @Mokky is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Design @Mokky, dan wel tussen Design @Mokky en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Design @Mokky.

Klachten

 • Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Design @Mokky serieus in behandeling worden genomen.
 • De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Design @Mokky (brief of e-mail).
 • Design @Mokky zal binnen zeven werkdagen de klacht proberen op te lossen. Design @Mokky zal de klant hierover schriftelijk (via e-mail) berichten.